سبد خرید
اشتراک گذاری
ورود به سایت
0
0 تومان
ژاکت کوتاه و شیک
سطح مهارت: متوسطه
برداشتن دانه ها
درس دوازدهم از بخش بافت ها و میل های دانشکده...
دستکش انگشتی
سطح مهارت: متوسطه
لاله های روزنه ای
بخش تورباف های بافت ها از کتابخانه نقش و نگارها
کدخبر: 48
تاریخ انتشار: یکشنبه, 03 آذر 1392 23:35

نمادها و اصطلاحات

به بسم الله الر حمن الرحیم است
گَرَت فتحی ز فتّاحِ علیم است

 

اصطلاحات و نمادهای بافندگی:

 

نمادها عبارات شرح تصویری
MILOKALAF.IR-001 بافت از زیر
(زیر)
MILOKALAF.IR-002
MILOKALAF.IR-003 بافت از رو
(رو)
MILOKALAF.IR-004
MILOKALAF.IR-005 پیچیدن نخ به دور میله
(ژوته)
MILOKALAF.IR-006
MILOKALAF.IR-007 بافت به زیر
(بافت به حالت زیر)
MILOKALAF.IR-008
MILOKALAF.IR-009 بافت به رو
(بافت به حالت رو)
MILOKALAF.IR-010
MILOKALAF.IR-011 کم کردن - بافت از زیر، با رها کردن یک دانه و برگرداندن بر روی دانه بافته شده
(1 رها، 1زیر، دانه رها بر روی دانه بافته)
MILOKALAF.IR-012
MILOKALAF.IR-013 کم کردن 2 دانه از زیر با همدیگر
(2تا یکی زیر)
MILOKALAF.IR-014
MILOKALAF.IR-015 کم کردن 2 دانه ضربدری (کج - مخالف)از رو باهم دیگر
(2تا یکی ضربدری رو)
MILOKALAF.IR-016
MILOKALAF.IR-017 کم کردن 2 دانه از رو باهم دیگر
(2تا یکی رو)
MILOKALAF.IR-018
MILOKALAF.IR-019 کم کردن 3 دانه از زیر باهم دیگر
(3تا یکی زیر)
MILOKALAF.IR-020
MILOKALAF.IR-021 کم کردن 3 دانه ضربدری از زیر باهم دیگر
(3تا یکی ضربدری زیر)
MILOKALAF.IR-022
MILOKALAF.IR-023 کم کردن 3 دانه با رها کردن دانه اول و 2تا یکی زیر و برگرداندن دانه رها بر روی آن
(1رها، 2تا یکی زیر، دانه رها بر روی دانه بافته)
MILOKALAF.IR-024
MILOKALAF.IR-025 از یک دانه: 1زیر، 1رو، 1زیر می بافید. 2 افزایش در دانه داریم.
(2 افزایش)
MILOKALAF.IR-026
MILOKALAF.IR-027 1 دانه رها و 2 ردیف شکافته، دانه رها و 2 ردیف رشته شکافته پشت کار را از زیر یکی کنید.
(1رها، 2 شکافت، 1زیر)
MILOKALAF.IR-028
MILOKALAF.IR-029 1 دانه رها، نخ را در پشت دانه نگهدارید بعدی را ببافید. MILOKALAF.IR-030
MILOKALAF.IR-031 1 دانه رها و نخ را از جلو دانه به پشت کار ببرید بعدی را ببافید. MILOKALAF.IR-032
MILOKALAF.IR-033 نخ را به حالت رو به دور میله بپیچید.
(ژوته به رو)
MILOKALAF.IR-034
MILOKALAF.IR-035 نخ را به حالت رو 2، 3 و 5 بار به دور میله بپیچید.  
MILOKALAF.IR-036 بافت ضربدری به چپ در ردیف های زیر.
(1رها به جلو، 1زیر، دانه رها از زیر)
MILOKALAF.IR-037
MILOKALAF.IR-038 بافت ضربدری به راست در ردیف های زیر.
(1 رها به پشت، 1زیر، دانه رها از زیر)
MILOKALAF.IR-039

اشتراک خبرنامه

جهت ارسال آخرین اخبار سایت نام و ایمیل خود را وارد نمایید.

تازه ها

جدید
5,000 تومان